Przejdź do treści
Wozy asenizacyjne – konstrukcja samonośna

Standardowa specyfikacja:

 • Zbiornik wykonany z blachy o grubości 5mm
 • Zbiornik ocynkowany ogniowo wewnątrz i na zewnątrz.
 • Kompresor MEC 4000 M
 • Zawór kulowy odcinający dopływ gnojowicy do kompresora.
 • Manowakuometr.
 • Zaczep dolny na wysokości 40cm
 • Zaczep wspawany
 • Mechanicznie regulowana stopka podporowa boczna nośności do 4ton.
 • Wodowskaz rurowy
 • Instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego.
 • Hamulec zasadniczy – pneumatyczny (1 lub 2 obwodowy do ustalenia).
 • Wąż5″(fi 125) z koszem ssącym – długość węża ssawnego 6 m.
 • Dennica tylna zamknięta o średnicy fi 1200mm z jednym króćcem 5”
 • Główna zasuwa spustowa o średnicy 5″ sterowana hydraulicznie.
 • Urządzenie rozlewające – rozlewacz PERROT JOSKIN 5”.
 • Króciec boczny 5” z lewej zaślepiony
 • Zawór bezpieczeństwa nad i podciśnieniowy.
 • Certyfikat zgodności CE
 • Homologacja – dostępna jako opcja.
Wozy_asenizacyjne_AgroMax_dofinansowanie