Przejdź do treści
Strona główna » Polityka prywatności i plików cookie

Polityka prywatności i plików cookie

SERWISU WWW.AGROMAX.BIZ.PL

wersja obowiązująca od 01.01.2023 r.

Definicje

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://agromax.biz.pl/,

Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu,

Administrator – podmiot prowadzący Serwis, którym jest AGRO-MAX PSTRĄGOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Będzyminie, adres: ul. Główna 71, 09-300 Będzymin, NIP: 5110300160, REGON: 527942790, KRS: 0001090271, e-mail: agromax@agromax.biz.pl.

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest firma AGRO-MAX PSTRĄGOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Będzyminie, adres: ul. Główna 71, 09-300 Będzymin, NIP: 5110208129, REGON: 140672389.
 2. Użytkownicy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej: agromax@agromax.biz.pl.

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Użytkownik może przekazać Administratorowi swoje dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych w ramach Serwisu (https://agromax.biz.pl/kontakt/https://pl.agromax.biz.pl/zgloszenie-reklamacyjne/).
 2. Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, podczas Państwa wizyty na naszych stronach internetowych automatycznie zbierane mogą być dane: numer IP, data i godzina wyrażenia zgody, informacja o wykorzystywanej przeglądarce, odwiedzane strony i miejsca, czas wizyty w danym miejscu, Państwa kliknięcia, informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w części poświęconej plikom cookie.
 3. Administrator nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości Użytkownika na podstawie danych, które może pozyskać dzięki plikom cookies.
 4. W zakresie i celu niezbędnym do rozpatrzenia zgłoszeń reklamacyjnych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub c RODO),
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są:
  • w zakresie i celu niezbędnym do utrzymania kontaktu z Użytkownikiem, na jego żądanie, tj. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • w zakresie i celu niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub partnerów Administratora, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności do celów marketingu bezpośredniego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celach marketingowych po zrealizowaniu celu, o którym mowa w lit. a powyżej – na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe do czasu zrealizowania celu określonego w pkt 5 lit. a lub c powyżej lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w ust. 5 lit. b powyżej przez osobę, której dane dotyczą lub do czasu wycofania zgody, o której mowa w ust. 5 lit. d powyżej.
 7. W związku z funkcjonowaniem Serwisu Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 8. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom w celach związanych z obsługą Serwisu, a także w związku z wykonaniem zadań reklamowych, przy czym podmioty te nie będą uprawnione do używania danych Użytkowników we własnym zakresie.
 9. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile w mediach społecznościowych (w szczególności Facebook, YouTube, Instagram). Dane te przetwarzamy tylko w związku z prowadzeniem profilu (fanpage) w celu informowania o naszej aktywności, promowania naszej działalności, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (komentarze, chat, wiadomości) – podstawa prawna przetwarzania to prawnie uzasadniony interes, polegający na promowaniu naszej marki oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Uprawnienia osób, których dotyczą dane osobowe

 1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora:
  • uzyskania informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych,
  • dostępu do dotyczących go danych osobowych,
  • sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
  • usunięcia dotyczących go danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • przenoszenia danych.
 2. Użytkownik ma prawo do:
  • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  • wycofania zgody na kontakt e-mail lub telefoniczny w celach marketingowych,
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w każdym czasie, bez wpływu na prawidłowość przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem,wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa.
 3. Administrator zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

Pliki cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.

Rodzaje stosowanych plików cookies

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies zamieszczane przez Serwis oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez Administratora.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 4. W Serwisie stosowane są tzw. niezbędne pliki cookie. Mają one kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby. Poniżej lista używanych plików:

Plik cookiePHPSESSID

Czas trwania – sesja

Opis

Ten plik cookie jest natywny dla aplikacji PHP. Plik cookie służy do przechowywania i identyfikacji unikalnego identyfikatora sesji użytkownika w celu zarządzania sesją użytkownika w serwisie. Plik cookie jest plikiem sesyjnym i jest usuwany po zamknięciu wszystkich okien przeglądarki.

Plik cookiecookieyes-consent

Czas trwania – 1 rok

Opis

CookieYes ustawia ten plik cookie, aby zapamiętać preferencje dotyczące zgody użytkowników, tak aby ich preferencje były respektowane podczas kolejnych wizyt w tej witrynie. Nie gromadzi ani nie przechowuje żadnych danych osobowych odwiedzających witrynę.

Plik cookie_wpfuuid

Czas trwania – 11 lat

Opis

Ten plik cookie jest używany przez wtyczkę WPForms WordPress. Plik cookie służy do umożliwienia płatnej wersji wtyczki łączenia wpisów tego samego użytkownika i jest używany do niektórych dodatkowych funkcji, takich jak dodatek do rezygnacji z formularza.

W Serwisie stosowane są tzw. analityczne pliki cookie. Służą one Administratorowi do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp. Poniżej lista używanych plików:

Plik cookie_gid

Czas trwania – 1 dzień

Opis

Zainstalowany przez Google Analytics plik cookie _gid przechowuje informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, jednocześnie tworząc raport analityczny na temat wydajności witryny. Niektóre gromadzone dane obejmują liczbę odwiedzających, ich źródło oraz strony, które odwiedzają anonimowo.

Plik cookie_gat_gtag_UA_57967532_2

Czas trwania – 1 minuta

Opis

Ustawiane przez Google w celu rozróżniania użytkowników.

Plik cookie_ga_NRKSK0WLNJ

Czas trwania – 2 lata

Opis

Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics.

Plik cookie_ga

Czas trwania – 2 lata

Opis

Plik cookie _ga, instalowany przez Google Analytics, oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi korzystanie z witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych gości.

Modyfikowanie ustawień dotyczących cookies

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Blokowanie plików cookies zwiększa poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale niestety może prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn i dostępnością niektórych usług (usług dostępnych w ramach Serwisu). Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w przeglądarce internetowej, jak również korzystając z oferowanej przez Administratora opcji

Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w przeglądarce internetowej, jak również korzystając z oferowanej przez Administratora opcji dostosowania plików cookie klikając na przycisk, znajdujący się w lewym dolnym rogu strony.

 

Informacja o Przekształceniu F.H.U AGRO-MAX  z Jednoosobowej Działalności na Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Sp. z o.o.)

Szanowni Klienci, Kontrahenci i Partnerzy,

Z przyjemnością informujemy, że firma AGRO-MAX PSTRĄGOWSCY przeszła transformację z jednoosobowej działalności gospodarczej na Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Sp. z o.o.). Ten krok jest rezultatem dynamicznego rozwoju naszej firmy oraz rosnącego zainteresowania naszymi produktami i usługami.

Nowa struktura prawna firmy to:

AGRO-MAX PSTRĄGOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane rejestrowe:

 • REGON: 527942790
 • NIP: 5110300160
 • Numer KRS: 0001090271

Ta przemiana jest dla nas ważnym krokiem w kierunku dalszego profesjonalnego rozwoju. Przez lata zdobywaliśmy doświadczenie, budowaliśmy zaufanie naszych Klientów i doskonaliliśmy nasze produkty. Teraz, jako Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, będziemy mogli jeszcze skuteczniej sprostać oczekiwaniom rynku. Nie zmienia się nasza pasja do dostarczania najwyższej jakości produktów i usług z dziedziny, w której specjalizujemy się od lat. Liczymy na dalszą owocną współpracę i jesteśmy pewni, że nasze przekształcenie przyczyni się do jeszcze lepszego zaspokajania Państwa potrzeb.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych, gdzie będziemy na bieżąco informować o nowościach i aktualnościach związanych z naszą firmą.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i ufamy, że nasze przekształcenie spotka się z Państwa zrozumieniem i wsparciem.

Z poważaniem,

Zarząd AGRO-MAX PSTRĄGOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wozy_asenizacyjne_AgroMax_dofinansowanie